mLas Inżynier Lite 7

Nowa wersja oprogramowania na Androida dedykowanego dla pracowników leśnych

Opis

Najpopularniejsze oprogramowanie na Androida dla Lasów Państwowych w wersji Lite

mLas Inżynier Lite to uproszczona wersja mLas Inżyniera Pro przeznaczona dla pracowników leśnych. Interfejs i funkcjonalności w najnowszej wersji 7 zostały zmienione na spójne z wersją Pro. Oprogramowanie zostało stworzone do pracy na smartfonach i tabletach opartych na systemie operacyjnym Android. Pozwala leśniczemu na wykorzystanie dopasowanego narzędzia, jakim jest mLas Inżynier Lite, na najnowocześniejszych urządzeniach.

Współpraca z zewnętrznym odbiornikiem GPS

Poza obsługą wewnętrznego modułu GPS w smartfonie lub tablecie, istnieje możliwość połączenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS/GNSS, np. MobileMapper 300 lub SP60. Oprogramowanie mLas Inżynier Lite doskonale współpracuje z odbiornikami zewnętrznymi, umożliwia także komunikację z dedykowanym dla odbiornika oprogramowaniem konfiguracyjnym (np. SPace w przypadku MobileMapper 300) w którym można ustawić połączenie NTRIP do pobierania poprawek. Dzięki takiemu połączeniu, użytkownik może w oprogramowaniu mLas Inżynier na swoim smartfonie/tablecie, przy pomocy zewnętrznego odbiornika uzyskiwać duże wyższe dokładności pomiarów, nawet do pojedynczych centymetrów.

Wygodne pomiary

Oprogramowanie umożliwia wykonywanie pomiarów na warstwach punktowych, liniowych, poligonowych, PNSW, Zręby i Odnowienia. Istnieje możliwość wstawiania obiektów o zadanej powierzchni i kształcie (okrąg, elipsa, kwadrat, prostokąt). Dodatkowo, w prosty sposób można podłączyć dalmierz i wykonywać pomiary z jego pomocą. Tabela atrybutów mierzonego obiektu może zostać uzupełniona o atrybuty tekstowe i liczbowe oraz zdjęcia, filmy i notatki głosowe.

Dostępne predefiniowane mapy

mLas Inżynier Lite może korzystać z predefiniowanych map z GeoPortalu (ortofotomapa i topograficzna) oraz z zasobów UMP-pcPL. Z zasobów Lasów Państwowych można również pobrać dane wektorowe w strukturze LMN, mapę gospodarczą, drzewostanową, przeglądową cięć, siedliskową, ochrony ppoż. oraz ewidencyjną.

Dane mapowe można również pobrać na swoje urządzenie i pracować w trybie offline. Istnieje także możliwość importu projektów oraz pomiarów z Dropbox.

Przydane narzędzia

Aplikacja wyposażona jest w funkcję nawigację do celu, umożliwiającą wygodne wyszukiwanie w terenie obiektów takich jak powierzchnie próbne, mała infrastruktura i innych.

Ponadto, mLas Inżynier Lite posiada wbudowane narzędzia szybkiego pomiaru odległości i powierzchni, wyświetlania opisów wydzieleń (atrybuty wydzielenia i siedliska Natura 2000, warstwy drzewostanu z gatunkami, wskazówki gospodarcze, dane ewidencyjne, system planów, magazyn drewna), wyszukiwania obiektów po adresie leśnym, identyfikację obiektów, notatki w opisie taksacyjnym, a także zaawansowane filtrowanie danych według kryterium opisu taksacyjnego, ewidencji, systemu planów lub magazynu drewna.

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 6.2
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Android 4.0.3 lub nowszy
Wymagania sprzętowe Procesor 1 rdzeń, 1 GHz, ekran 3.2", rozdzielczość 320x480, dostęp do internetu podczas instalacji
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP
Dane rastrowe
Dane tekstowe i tabelaryczne
Geobazy danych
Serwisy mapowe online Predefiniowane WMS (Web Map Service) i WMTS - ortofotomapa i mapa topograficzna z Geoportalu, UMP-pcPL, Leśna Mapa Numeryczna, mapa gospodarcza, mapa drzewostanowa, mapa przeglądowa cięć, mapa siedliskowa, mapa ochrony ppoż., mapa ewidencyjna
Projekty / mapy Leśna Mapa Numeryczna
Inne dane b/d
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania WGS 84, 1992
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak

Wyświetlane dane GPS/GNSS Pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, PDOP, liczba satelitów
Konfiguracja odbiornika Wybór odbiornika (wewnętrzny, zewnętrzny) konfiguracja odbiornika zewnętrznego
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) tak (obiór danych z już uwzględnionymi poprawkami)
Zbieranie surowych danych do post-processingu
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych b/d
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów i dodawanie zdjęć z pliku)
Narzędzia pomiarowe Pomiar odległości, pomiar powierzchni, współrzędne punktu
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych b/d
Etykiety danych  tak
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem Wymiana plików, Bluetooth
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet) Dropbox, e-mail
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

Rasteryzacja
Orientacja rastra
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne Wyszukiwanie obiektów po adresie leśnym, zaawansowane filtrowanie danych według wielu kryteriów (opis taksacyjny, ewidencja, system planów, magazyn drewna), wyświetlanie opisu wydzielenia: atrybuty wydzielenia i Siedliska Natura 2000, warstwy drzewostanu z gatunkami, wskazówki gospodarcze, dane ewidencyjne, system planów, magazyn drewna