MobileMapper Field 3.8.4

Podstawowa aplikacja pomiarowa GIS

Opis

Podstawowa aplikacja pomiarowa

MobileMapper Field to prosta i przyjazna aplikacja pomiarowa do ogólnych zastosowań GIS, dedykowana dla odbiorników firmy Spectra Precision (Ashtech). Umożliwia tworzenie i edytowanie warstw punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz dowolne definiowanie atrybutów mierzonych obiektów. Podczas obserwacji program na bieżąco wyświetla informacje o położeniu, dokładności prowadzonych pomiarów (HRMS, VRMS), ilości śledzonych satelitów oraz współczynniku PDOP.

MobileMapper Field pozwala na tworzenie plików w najpopularniejszym formacie GIS – SHP (+SHX i DBF) oraz posiada możliwość wczytania własnych rastrów (JPEG, GIF, czy geoTIFF) lub podkładów mapowych, pochodzących z serwisu OpenStreetMap. Przy użyciu Fielda możemy również (opcjonalnie) zapisać nieprzetworzone dane, przeznaczone do późniejszego post-processingu.

 

Najważniejsze funkcje oprogramowania:

 • pomiar obiektów punktowych, liniowych i poligonowych
 • obsługa najpopularniejszych formatów: SHP, DXF, MIF i CSV
 • tworzenie formularza do zbieranych danych w terenie
 • dodawanie zdjęć i/lub notatek głosowych jako atrybuty przypisane do obiektu
 • obliczanie długości, obwodu i powierzchni mierzonych obiektów
 • nawigacja do celu, po najkrótszej drodze w linii prostej
 • wyświetlane na bieżąco informacje o położeniu, wysokości, dokładności, liczbie satelitów i PDOP
 • możliwość wczytania rastrowego tła mapy w najpopularniejszych formatach (GIF, geoTIFF, JPEG i JPEG 2000)
 • możliwość wczytania danych podkładowych pobranych z serwisu OpenStreetMap (OSM)
 • definiowanie symbolizacji wyświetlanej mapy oraz etykietowania obiektów
 • możliwość tworzenia formularzy
 • współpraca z dalmierzem (LTI) oraz lokalizatorem kabli (3M Dynatel)
 • E-kompas
 • zapis danych do post-processingu (opcjonalnie)
 • opracowanie surowych danych w procesie post-processingu przy użyciu programu MobileMapper Office

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 3.8.4
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski, angielski i inne (do wyboru podczas instalacji)
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows Mobile, Windows Embedded Handheld
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP, MIF, DXF
Dane rastrowe ECW, BMP, GIF, TIF, JPG, JP2, OSM
Dane tekstowe i tabelaryczne CSV
Geobazy danych
Serwisy mapowe online − 
Projekty / mapy MAP
Inne dane GPX (tylko zapis)
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania Wiele zdefiniowanych układów dla całego świata, w tym obowiązujące w Polsce (1992, 2000)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak (wbudowany kreator umożliwiający definiowanie układów odwzorowania)
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej tak (możliwość wgrania geoidy w formacie GEO)
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu tak (przez wybrany punkt, współrzędne)
Wyświetlane dane GPS/GNSS Widok nieba, wykres satelitów GPS/GLONASS/SBAS, pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, liczba satelitów, PDOP, HRMS, VRMS, rozwiązanie GNSS
Konfiguracja odbiornika Ręczne i automatyczne ustawianie portu i ustawień GNSS, ustawianie parametrów jakości (maksymalny PDOP)
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK)

− (obiór danych z już uwzględnionymi poprawkami)

Zbieranie surowych danych do post-processingu tak (w zależności od dostępności opcji w odbiorniku na którym działa program)
Inne Obrót mapy zgodnie z kierunkiem lub północ na górze
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak 
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych Data, czas
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów
Narzędzia pomiarowe Offset
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów
Dodawanie/usuwanie rekordów
Dodawanie/usuwanie warstw tak 
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak (edycja koloru, stylu, symbolu, wyświetlanie w zależności od skali)
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych
Etykiety danych  tak (możliwość dostosowania etykiet)
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie lub wyboru rekordu z tabeli)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem − (ręczne przenoszenie plików poza programem)
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet)
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych tak (3M Dynatel Locator)
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

Rasteryzacja
Orientacja rastra tak
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne

Do pobrania