DigiTerra Explorer 7 Professional

Kompletne rozwiązanie GIS 2 w 1 - Mobile + Desktop

Opis

Kompletne rozwiązanie GIS

DigiTerra Explorer 7 Professional to jedyne w swoim rodzaju kompletne rozwiązanie GIS zawierające zarówno aplikację mobilną służącą do zbierania danych w terenie jak i oprogramowanie biurowe służące do ich przygotowania, opracowywania i edycji. Jest to szybkie, efektywne i wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu można łatwo pozyskać, analizować, edytować i wizualizować cyfrowe dane topograficzne oraz opisowe. DigiTerra Explorer pozwala zintegrować dane pochodzące z odbiorników GPS, dalmierzy oraz cyfrowych aparatów fotograficznych. Praca w terenie jeszcze nigdy nie była tak prosta i przyjemna.

Elastyczność i mobilność

DigiTerra Explorer to mobilny i biurowy GIS w jednym oprogramowaniu. Aplikacja uruchamiana jest bezpośrednio z karty SD lub micro SD bez potrzeby instalacji na urządzeniu przenośnym. Oprogramowanie nie jest przypisane do konkretnego sprzętu, wystarczy przełożyć kartę aby móc korzystać z aplikacji na innym urządzeniu.

Oprogramowanie w wersji biurowej (Desktop) można zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk, gdzie będzie działało w wersji demo. W momencie podłączenia urządzenia z zarejestrowaną aplikacją na karcie SD program zyskuje pełną funkcjonalność.

Oprogramowanie posiada 2 interfejsy do wyboru. Standardowy interfejs, znany z poprzednich wersji programu, jest bardzo wygodny dla użytkowników palmtopów, gdyż pozwala na szybki dostęp wielu funkcji na ramce wokół okna i w dolnym rozwijanym menu. Z kolei nowy interfejs wprowadzony w wersji 7, to duże i czytelne ikony, które zostały tak zaprojektowane, aby praca w terenie na urządzeniach mobilnych z ekranem pojemnościowym oraz tabletach i laptopach z dużymi wyświetlaczami dotykowymi była jeszcze prostsza i przyjemniejsza.

Kompatybilność i wszechstronność

DigiTerra Explorer to oprogramowanie oferujące współpracę ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi Windows dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych. DigiTerra Explorer zapewnia najszerszą wśród aplikacji dostępnych na rynku obsługę formatów wymiany danych, w tym m.in.: SHP, DXF, KML, JPG, TIF i wielu innych. Szybki silnik graficzny zapewnia sprawną pracę z dużymi plikami rastrowymi nawet na urządzeniach PDA.

W wersji 7 wprowadzono także obsługę baz danych SQLite, które umożliwiają zapis projektu mapowego (lub wielu projektów) wraz z zdefiniowanym układem odwzorowania w jednym pliku (geobazie), który może zawierać m.in. warstwy wektorowe z tabelami atrybutów, warstwy rastrowe, symbolizacje, słownik kodów i tabele relacyjne.

Wsparcie dla serwisów WMS i TMS

Najnowsza wersja DigiTerra Explorer daje możliwość zdefiniowania i użycia praktycznie dowolnego serwisu WMS (Web Map Service) zarówno w biurze jak i w terenie (np. serwisów WMS z Geoportalu, GDOŚ czy Lasów Państwowych). Dzięki temu użytkownik ma możliwość korzystania z danych przestrzennych udostępnianych przez inne Instytucje. Mogą one zostać wykorzystane m.in. do lokalizacji czy przeprowadzania analiz w terenie.

Dodatkowo aplikacja umożliwia połączenie z serwerem TMS (Tile Map Server) udostępniającym podkłady mapowe z Open Street Map oraz Google Maps i Google Earth (wymaga to wykupienia odpowiedniej licencji Google).

Podkłady mapowe z pliku

W sytuacjach gdy użytkownik będzie wykonywał pracę w miejscach w których dostęp do Internetu jest ograniczony istnieje możliwość przygotowania gotowych podkładów mapowych w postaci atlasu przy użyciu darmowego oprogramowania Mobile Atlas Creator, np. z serwisu Open Street Map.

Układy współrzędnych dla całego świata

DigiTerra umożliwia pracę w wielu różnych układach odwzorowania/odniesienia, w tym w polskich Państwowych Układach Współrzędnych tj. 2000, 1992, 1965 oraz WGS84. Można także definiować inne układy, za pomocą wygodnego kreatora.

Nowością w wersji 7 jest transformacja układów „w locie” oraz wsparcie kodów ESPG. DigiTerra Explorer 6 umożliwiała użycie praktycznie każdego układu odwzorowania używanego w Polsce, jednak wymagała aby wszystkie warstwy w projekcie miały ten sam układ. W najnowszej wersji programu możliwe jest używanie w jednym projekcie warstw o różnych układach odwzorowania.

Pozyskiwanie danych atrybutowych

W oprogramowaniu DigiTerra Explorer dane atrybutowe opisujące obiekty geograficzne gromadzone są przy pomocy formularzy, które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę w terenie oraz wprowadzają standaryzację danych. Użytkownik może wybrać gotową formatkę lub utworzyć własny formularz dostosowany do swoich potrzeb. DigiTerra umożliwia tworzenie rozbudowanych formularzy zawierających wszystkie niezbędne informacje o obiektach m.in. dane opisowe, zdjęcia, notatki głosowe, godzinę i datę, współrzędne E i N, szerokość i długość geograficzną, azymut, wysokość, długość, obwód i powierzchnię figur oraz wiele innych.

Tworzenie i edycja danych

DigiTerra Explorer umożliwia użytkownikom tworzenie oraz edycję danych przestrzennych (punktowych, liniowych i poligonowych) na bieżąco w trakcie pomiarów na urządzeniu przenośnym lub na komputerze stacjonarnym w biurze. Obiekty mogą być tworzone w oparciu o pomiar GPS lub „rysowane” ręcznie poprzez dodawanie punktów i/lub wierzchołków. DigiTerra umożliwia także przesunięcie, dociąganie i segmentację obiektów oraz wiele innych funkcji edycyjnych.

Synchronizacja oraz wymiana plików przy użyciu programu Dropbox

Dropbox to darmowa aplikacja, która umożliwia umieszczenie danych na serwerze oraz dostęp do nich z poziomu wielu urządzeń (komputer stacjonarny, laptop, urządzenie PDA). Dzięki integracji tego narzędzia z programem DigiTerra użytkownicy mają możliwość wymiany i natychmiastowej aktualizacji danych pomiędzy terenem, a biurem (wymaga połączenia z Internetem).

Nawigacja do celu

Oprogramowanie DigiTerra umożliwia wyświetlanie aktualnej pozycji na mapie oraz nawigację do wybranego celu, najkrótszą drogą w linii prostej. Miejscem docelowym może być punkt o wprowadzonych przez użytkownika współrzędnych lub dowolny, wybrany z bazy danych obiekt. W wersji 7 udoskonalono narzędzie służące do odnajdywania obiektów w terenie - w trakcie nawigacji do celu aplikacja wyświetla aktualne położenie Słońca ułatwiając użytkownikowi orientację w terenie.

Widok 3D i generacia TIN

W najnowszej wersji programu wprowadzono obsługę trójwymiarowych modeli oraz możliwość generowania własnych modeli TIN. Narzędzie jest dostępne w wersji Desktop i umożliwia powiązanie danych wektorowych, rastrowych oraz informacji o ukształtowaniu terenu do utworzenia map 3D.

 

Dobierz oprogramowanie do własnych potrzeb

DigiTerra Explorer dostępna jest w trzech różnych wersjach:

Zróżnicowane funkcjonalności oraz ceny pozwala wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie w zależności od potrzeb użytkownika. Szczegółowe różnice między wersjami można sprawdzić w tabeli "Porównanie wersji DigiTerra Explorer 7 (Basic/Advanced/Professional)".

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 7
Typ oprogramowania Mobilne i Desktop (w zestawie)
Licencjonowanie Oprogramowanie z licencją na karcie SD/microSD 8GB (wersja mobilna), licencja pobierana z urządzenia mobilnego z kartą DigiTerry podłączonego do dowolnego komputera z zainstalowaną DigiTerrą (wersja desktop); możliwe także przypisanie licencji bezpośrednio do jednego urządzenia
Język aplikacji Polski, angielski i inne (do wyboru z poziomu menu)
Interfejs użytkownika Dwa rodzaje w wersji mobilnej: kafelkowy - dla tabletów, komputerów i ekranów pojemnościowych; dostosowywane menu hierarchiczne z aktywną ramką mapy - dla ekranów oporowych i innych; w wersji desktop - dostosowywany pasek narzędzi
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows Mobile, Windows Embedded Handheld (wersja mobilna), Windows XP, Vista, 7, 8 (wersja desktop)
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP, MAP, MIF/MID, DGN, DXF, LOG, CRD, DAT, BNA, TIN
Dane rastrowe JPG, JP2, ECW, TIF, RAS, BIL, LAN, ERS, PCX, LF1, TF1, SID, BMP
Dane tekstowe i tabelaryczne ANL, GRN, DBF, TAB, HTML, XLS, TXT, MDT
Geobazy danych SQLite - standard OGC (Open Geospatial Consortium), format WKT i WKB
Serwisy mapowe online WMS (Web Map Service), TMS (Tile Map Server) 
Projekty / mapy EXP, DMP, DAT, KML, KMZ, GML, APM
Inne dane ZIP (mapy podkładowe oraz spakowane paczki plików SHP)
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania > 14 000 zdefiniowanych układów dla całego świata, w tym obowiązujące w Polsce (1942, 1965, 1992, 2000, GUGIK-80, WGS84, UTM)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak (wbudowany kreator umożliwiający definiowanie układów odwzorowania)
Konwersja układów odwzorowania tak
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie" tak
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej tak (możliwość wgrania geoidy w formacie GEO)
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak (przez wybrany punkt, współrzędne, rekord danych), dodatkowo aplikacja wyświetla aktualne położenie Słońca ułatwiając użytkownikowi orientację w terenie

Wyświetlane dane GPS/GNSS Widok nieba GPS/GLONASS/SBAS, pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, PDOP, HDOP, VDOP, HRMS, VRMS, SNR, liczba satelitów, rozwiązanie GNSS
Konfiguracja odbiornika Ręczne i automatyczne ustawianie portu i ustawień GNSS, ustawianie parametrów jakości (tylko 3D, maksymalny PDOP, jakość sygnału), pasek komend
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) Wbudowany klient konfiguracji NTRIP
Zbieranie surowych danych do post-processingu tak (w zależności od dostępności opcji w odbiorniku na którym działa program)
Inne Obrót mapy zgodnie z kierunkiem lub północ na górze
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, polilinia, poligon
Uśrednianie pozycji tak 
Formularze zbierania danych tak (wbudowany prosty kreator formularzy)
Domyślne wartości dla danych przestrzennych Czas, powierzchnia, obwód, długość, azymut, współrzędne E/N, wysokość n.p.m./elipsoidalna, PDOP, dokładność, limit pomiaru, wykorzystane/śledzone satelity, korekty różnicowe, szerokość/długość geograficzna, nagłówek GPS, wskaźnik DGPS, odległość od ostatniego obiektu, prędkość, ID, użytkownik, MGRS, HRMS/VRMS, jakość PPS, jakość RTK, float RTK, wiek poprawek, typ poprawek
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów i dodawanie zdjęć z pliku)
Narzędzia pomiarowe Domiar prostokątny, biegunowy, biegunowy z punktu początkowego, wcięcie kątowe, przecięcie odległości, 
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak 
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak (edycja koloru, wypełnienia, symbolu, typu linii/wypełnienia)
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych tak (edycja przezroczystości, jasności, kontrastu, edytowalne parametry georeferencji)
Etykiety danych  tak (możliwość dostosowania etykiet)
Eksport tabeli atrybutów tak
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie lub wybór z tabeli rekordów)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem Narzędzie synchronizacji transferu plików pomiędzy komputerem i odbiornikiem
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet) Dropbox (wbudowany klient), przesyłanie plików z danymi w formie załączników do wiadomości e-mail
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych tak
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D tak (tylko w wersji Desktop)

Model TIN

tak (tylko w wersji Desktop)

Połączenia relacyjnych tabeli danych

tak
Rasteryzacja tak (tylko w wersji Desktop)
Orientacja rastra tak
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów tak (mapy, dane atrybutów, raporty)
Inne Próbkowanie, strefa buforowa, dzielenie polilinii i poligonów, wsparcie dla obiektów wieloczęściowych, narzędzie wielokrotnego wyboru

Powyższa specyfikacja dotyczy wersji Professional. Różnice między wersjami w tabeli: Porównanie wersji DigiTerra Explorer 7 (Basic/Advanced/Professional).

Do pobrania

Broszura DigiTerra Explorer 7 Broszura informacyjna DigiTerra Explorer 7

Porównanie wersji DigiTerra Explorer 7 (Basic/Advanced/Professional) Porównanie wersji DigiTerra Explorer 7 (Basic/Advanced/Professional)

Zastosowanie-odbiornika-gnss-do-monitoringu-wplywu-dzialalnosci-gorniczej-na-powierzchnie-terenu
T. Mzyk, M. Gorol, A. Czajkowska, "Zastosowanie odbiornika GNSS do monitoringu wpływu działalności górniczej na powierzchni terenu"
[w:] Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Geochemia i Geologia Środowiska Terenów uprzemysłowionych, z.5(17), 2016 r. 

 

 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania DigiTerra Explorer 7 (aktualna wersja: 7.14.12.19):

DTE7 download DigiTerra Explorer 7 Mobile - wersja dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile

DTE7 download DigiTerra Explorer 7 Desktop - wersja dla laptopów, tabletów i komputerów z systemem Windows 

Pliki instalacyjne do wersji demo i do aktualizacji wersji licencjonowanych.

 

Instrukcje:

DTE7 Instalacja Instrukcja instalacji i aktualizacji DigiTerra Explorer 7

DTE7 SzybkiStart DigiTerra Explorer 7 - Szybki Start

GeoBlog

Artykuł na GeoBlogu: