tMap

Zaawansowane oprogramowanie pomiarowe na Androida

Opis

Profesjonalne pomiary GIS na Androidzie

tMap to nowe oprogramowanie do pracy z mapą numeryczną i wykonywania pomiarów GIS na smartfonach i tabletach opartych na systemie operacyjnym Android. Jest to pierwszy na rynku program pomiarowy na Androida oferujący tak szerokie możliwości i obsługę plików w formacie SHP.

Współpraca z zewnętrznym odbiornikiem GPS

Poza obsługą wewnętrznego modułu GPS w smartfonie lub tablecie, istnieje możliwość połączenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS/GNSS, np. MobileMapper 300 lub SP60. Oprogramowanie tMap doskonale współpracuje z odbiornikami zewnętrznymi, umożliwia także konfigurację połączenia NTRIP do pobierania poprawek, lub komunikację z dedykowanym dla odbiornika oprogramowaniem konfiguracyjnym (np. SPace w przypadku MobileMapper 300). Dzięki takiemu połączeniu, użytkownik może w oprogramowaniu tMap na swoim smartfonie/tablecie, przy pomocy zewnętrznego odbiornika uzyskiwać duże wyższe dokładności pomiarów, nawet do pojedynczych centymetrów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerokie możliwości

tMap obsługuje dane wektorowe (SHP, DXF) i rastrowe, a także umożliwia wczytanie podkładów mapowych online i offline. Przy połączeniu z Internetem możemy zdefiniować lub wykorzystać domyślnie zdefiniowane usługi WMS, TMS i WMTS. Można także zapisać do pamięci telefonu wybrany fragment mapy lub importować wektorowe dane OSM ze zbioru danych tCloud i wykorzystać je później w czasie pracy bez połączenia z Internetem. Styl wczytanych danych wektorowych można definiować w programie ręcznie lub poprzez klasyfikację na podstawie wartości wybranego atrybutu. Dla danych wektorowych dostępna jest także tabela atrybutów.

Łatwe pomiary

Wykonywanie pomiarów w programie tMap jest wygodne i bardzo łatwe. Możemy stworzyć lub wgrać przygotowany wcześniej projekt z warstwami. Współrzędne obiektów można wprowadzać na trzy sposoby: wykonując pomiar odbiornikiem GPS, wykorzystując dalmierz laserowy połączony przez Bluetooth lub wskazując obiekt bezpośrednio na mapie. Pomierzony obiekt możemy następnie uzupełnić o tekstowe i liczbowe dane atrybutowe, a także o zdjęcia, wideo lub notatki dźwiękowe.

Wygoda wymiany danych

Oprogramowanie tMap oferuje wiele możliwości przesyłania danych pomiędzy urządzeniami. Projekty i pomiary możemy synchronizować z innymi użytkownikami i urządzeniami tradycyjnie, czyli przesyłając dane po kablu i przez Bluetooth lub przez sieć, bez konieczności powrotu do biura przez e-mail lub Dropbox. Interesującą funkcją podczas pracy w grupie jest możliwość zdefiniowania na jednym urządzeniu map podkładowych i struktur pomiarowych, które następnie przesyłamy do pozostałych urządzeń. Po zakończeniu pomiarów dane z wszystkich urządzeń zbieramy i synchronizujemy w jednym miejscu.

 

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 4.1
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski, angielski
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Android 4.0.3 lub nowszy
Wymagania sprzętowe Procesor 1 rdzeń, 1 GHz, ekran 4", rozdzielczość 400x800, dostęp do internetu podczas instalacji
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP, DXF
Dane rastrowe tak
Dane tekstowe i tabelaryczne b/d
Geobazy danych b/d
Serwisy mapowe online WMS (Web Map Service), TMS, WMTS
Projekty / mapy b/d
Inne dane OSM (z tCloud)
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania WGS 84, ETRS89/1992, WGS 84/Pseudo-Mercator i inne (dla całego świata)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak

Wyświetlane dane GPS/GNSS Widok nieba, pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, PDOP, liczba satelitów
Konfiguracja odbiornika Wybór odbiornika (wewnętrzny, zewnętrzny) konfiguracja odbiornika zewnętrznego i konfiguracja NTRIP
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) tak (konfiguracja w programie lub obiór danych z już uwzględnionymi poprawkami)
Zbieranie surowych danych do post-processingu
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak 
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych tak
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów i dodawanie zdjęć z pliku)
Narzędzia pomiarowe Pomiar odległości, pomiar powierzchni, współrzędne punktu
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych b/d
Etykiety danych  tak
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem wymiana plików, Bluetooth
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet) Dropbox, e-mail 
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

Rasteryzacja
Orientacja rastra
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne

GeoBlog

Artykuł na GeoBlogu: