Spectra Survey Office

Kompletne narzędzie biurowe

Opis

Kompletne narzędzie biurowe

Oprogramowanie biurowe Survey Office to kompletne narzędzie, umożliwiające opracowanie i analizowanie wszystkich rodzajów obserwacji GNSS, jak również klasycznych pomiarów geodezyjnych. Program posiada wiele innowacyjnych i unikalnych funkcji, jest łatwy do nauki i bardzo wygodny w użytkowaniu.

Bezpieczne dane

Po zainstalowaniu programu Survey Office na Twoim komputerze zyskasz możliwość opracowania wyników pomiarów statycznych (postprocessing) oraz obserwacji RTK, generowania raportów i eliminowania błędów pomiarowych. Aplikacja pozwala na import danych z innych projektów i bezpośrednio z Internetu oraz eksport wyników do formatów CAD i XML. Ważnym udogodnieniem jest fakt, że z Survey Office Twoje pomiary są zawsze bezpieczne dzięki wbudowanemu w program systemowi ochrony i funkcjom kontroli jakości danych.

Nie tylko GNSS

Survey Office oprócz możliwości analizy obserwacji GNSS, oferuje również pełne wsparcie dla danych, pozyskanych przy użyciu tachymetrów elektronicznych (total station). Mogą one zostać zintegrowane z wynikami pomiarów satelitarnych oraz Numerycznym Modelem Terenu i stanowić część tego samego projektu. Wystarczy przeciągnąć i upuścić folder z danymi z Twojego komputera do otwartego okna programu, a Survey Office automatycznie przeanalizuje rodzaj zawartych tam informacji i zaproponuje sposób ich opracowania.

Bogactwo funkcji

Znakiem rozpoznawczym Survey Office jest wyjątkowa prostota obsługi i łatwość konfiguracji. Interfejs programu jest przyjazny dla użytkowników pakietu biurowego Microsoft Office, a liczne narzędzia wizualizacji danych (widok z góry, widok 3D, rozmieszczenie danych w czasie) pomagają "zobaczyć" wykonane pomiary we właściwy sposób. SurveyOffice pozwala również na opracowanie i przeglądanie wyników obserwacji RTK, statycznych, szybkich statycznych, pomiarów stop-and-go. Ponadto istnieje możliwość eksportu danych do oprogramowania terenowego i wykorzystania ich jako bazę w dalszych pomiarach.

Oprogramowanie Survey Office jest dostępne w dwóch wersjach: podstawowej i zaawansowanej. Program działa również w wersji bez żadnego klucza produktu, dzięki czemu istnieje możliwość przetestowania jego funkcjonalności. Szczegółowe zestawienie poszczególnych wersji Survey Office przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela funkcji Survey Office

Funkcje przedstawione na szarym tle są chronione przez klucz produktu. Oznacza to, że w przypadku niezarejestrowanej wersji programu, istnieje jedynie możliwość importu danych (nie można ich edytować).

Specyfikacja

Do pobrania