MobileMapper Office 4.6

Oprogramowanie do opracowywania post-processingu

Opis

Oprogramowanie do post-processingu

MobileMapper Office to darmowe oprogramowanie dołączane do opcji post-processingu. Służy przede wszystkim do wykonania post-processingu w celu podwyższenia dokładności uzyskanych wyników. Jeżeli użytkownik nie dysponuje własnymi danymi referencyjnymi, program automatycznie odnajdzie je w Internecie. Ponadto aplikacja pozwala na wygodne przeglądanie danych terenowych, transformację wyników do innych układów współrzędnych oraz ich eksport do formatów, umożliwiających pracę w innych środowiskach GIS (np. *.kml, *.csv i *.gpx).

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 4.6
Typ oprogramowania Desktop
Licencjonowanie Licencja darmowa
Język aplikacji Polski, angielski i inne (do wyboru podczas instalacji)
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP
Dane rastrowe ECW, BMP, GIF, TIF, JPG, JP2
Dane tekstowe i tabelaryczne CSV (tylko eksport)
Geobazy danych
Serwisy mapowe online − 
Projekty / mapy MAP, KML (tylko eksport)
Inne dane Pliki nieprzetworzonych danych odniesienia, Rover, Ashtech, ATOM, RINEX (GRW, .*O, .*D), GPX (tylko eksport)
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania Wiele zdefiniowanych układów dla całego świata, w tym obowiązujące w Polsce (1992, 2000)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak (wbudowany kreator umożliwiający definiowanie układów odwzorowania)
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej tak (możliwość wgrania geoidy w formacie GEO)
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS
Nawigacja do celu
Wyświetlane dane GPS/GNSS
Konfiguracja odbiornika
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK)

Zbieranie surowych danych do post-processingu
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie
Uśrednianie pozycji
Formularze zbierania danych
Domyślne wartości dla danych przestrzennych
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów
Narzędzia pomiarowe
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów −/tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak 
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak (edycja koloru, stylu, symbolu, wyświetlanie w zależności od skali)
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych
Etykiety danych 
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie lub wyboru rekordu z tabeli)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet)
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny
Dalmierz laserowy
Lokalizator instalacji podziemnych
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

Rasteryzacja
Orientacja rastra
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne Opracowanie wyników pomiarów z uwzględnieniem poprawek w post-processingu