MobileMapper Field Android

Prosta i nowoczesna apikacja GIS na Androida

Opis

Siła w prostocie

MobileMapper Field to uniwersalna aplikacja do pomiarów GIS, którą można zainstalować na smartfonach i tabletach z Androidem. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje pomiarowe, obsługuje format danych SHP oraz polskie układy współrzędnych 1992 i 2000. Program wspiera pracę w trybie różnicowym i post-processingu dając możliwość zapisu dokładnych współrzędnych. Jako podkład posłużą użytkownikowi pliki rastrowe lub serwisy mapowe oferowane przez Google, a do zapisanych punktów można nawigować poprzez aplikację Mapy Google, tak jak podczas jazdy samochodem.

 

Stwórz własny schemat danych GIS

Nowy MobileMapper Field dla Androida umożliwia zapis, import i eksport danych w formacie SHP oraz tworzenie własnej tabeli atrybutów. Można wzbogacić ją o pola zdefiniowane przez użytkownika oraz predefiniowane przez program, jak np. dokładność pomiaru GPS w poziomie (HRMS), dodanie zdjęcia czy automatyczny zapis daty. Program umożliwia także pracę z dalmierzem laserowym, takim jak TruPulse 360B czy TruPulse 200X. Zapisany projekt możemy w prosty sposób odszukać dzięki opcji „Moje Projekty”, która wyświetla w postaci listy wszystkie projekty zapisane w pamięci urządzenia.

 

Pracuj z odbiornikiem precyzyjnym

MobileMapper Field dzięki integracji z aplikacją SPace firmy Spectra Precision wspiera pracę w trybie różnicowym z zewnętrznymi odbiornikami precyzyjnymi (np. MobileMapper 300 lub SP60), oferując tym samym zapis dokładnych współrzędnych. Możliwe jest tym samym odbieranie poprawek KODGIS i NAWGEO z sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub innych sieci komercyjnych. Informacja o jakości pozycji (autonomicznej, DGPS lub RTK) i aktualnej dokładności pomiaru pokazywana na głównym ekranie aplikacji, co pozwala na bieżąco kontrolować pomiary.

 

Nawiguj przez Google

Niewątpliwą zaletą nowej wersji MobileMapper Field jest jego integracja z aplikacjami Google. Zapisane podczas pomiarów punkty mogą być celem dla nawigacji w Mapach Google – wystarczy kliknąć na punkt, aby pojawiła się ikona „nawiguj do”, która automatycznie przenosi użytkownika do aplikacji Mapy Google. Dzięki temu możemy odnaleźć wcześniej zapisany punkt tak adres dla nawigacji samochodowej. Podkłady mapowe wykorzystywane przez program to standardowa mapa Google, ortofotomapa, mapa hybrydowa i model terenu. Dzięki temu nie musimy pamiętać o przygotowaniu podkładu rastrowego – wystarczy tylko połączyć się z Internetem. Integracja z Google przyda się zwłaszcza podczas pomiarów w miastach, kiedy nie jest możliwe przejście prostą drogą do szukanego miejsca.

 

Główne cechy:

  • prosty i łatwy w obsłudze
  • praca w formatach wektorowych (SHP) i rastrowych, z polskimi układami współrzędnych
  • możliwość zdefiniowania własnej tabeli atrybutów i dodania zdjęć do zmierzonych obiektów
  • zapis dokładności pomiaru w tabeli atrybutów
  • obsługa zewnętrznych odbiorników GNSS i praca z poprawkami ASG-EUPOS dzięki aplikacji SPace
  • nawigacja do celu, po najkrótszej drodze w linii prostej
  • nawigacja do zapisanego punktu przez Mapy Google
  • dostęp do serwisów mapowych Google, w tym ortofotomapy

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 2.0
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Android 4.0.3 lub nowszy
Wymagania sprzętowe Procesor 1-rdzeniowy, 1 GHz, ekran 4", rozdzielczość 400x800, dostęp do Internetu podczas instalacji
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP (import i eksport), MND, DRW, CSV (tylko eksport)
Dane rastrowe BMP, GIF, TIFF, JPEG
Dane tekstowe i tabelaryczne CSV
Geobazy danych
Serwisy mapowe online Serwisy Mapowe Google (standardowa mapa, ortofotomapa, mapa hybrydowa i model terenu)
Projekty / mapy MAP (format własny programu)
Inne dane
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, WGS 84/Pseudo-Mercator i inne (dla całego świata)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej -
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu tak (kompas lub Mapy Google)
Wyświetlane dane GPS/GNSS Pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne, jakość pozycji), PDOP, liczba satelitów
Konfiguracja odbiornika tak (przez dedykowaną aplikację SPace)
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) tak (konfiguracja w aplikacji SPace)
Zbieranie surowych danych do post-processingu tak (bezpośrednio w aplikacji)
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych tak
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów)
Narzędzia pomiarowe Pomiar odległości, pomiar powierzchni, współrzędne punktu
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybtów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dostosowanie sposobów wyświetlania warstw wektorowych tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania wartsw rastrowych -
Etykiety danych tak
Eksport tabeli atrybutów -
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiami a komputerem Wymiana plików poprzez USB lub kartę pamięci
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet)
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych -
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D -
Model TIN
Połączenia relacyjnych tabeli danych -
Rasteryzacja -
Orientacja rastra -
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów -
Inne Nawigacja do punktu przez Mapy Google