mLas Inżynier Pro 7

Najnowsze oprogramowanie na Androida do pracy z Leśną Mapą Numeryczną

Opis

Najpopularniejsze oprogramowanie na Androida dla Lasów Państwowych

mLas Inżynier to najpopularniejsze oprogramowanie do pracy z Leśną Mapą Numeryczną i wykonywania pomiarów GIS przez pracowników Lasów Państwowych. Najnowsza wersja 7 to rozwinięcie wersji 6, która została stworzona do pracy na smartfonach i tabletach opartych na systemie operacyjnym Android. Wyróżnia ją kompleksowość funkcji koniecznych do pracy w lesie znana z poprzednich wersji i przystosowanie do najnowocześniejszej technologii.

Współpraca z zewnętrznym odbiornikiem GPS

Poza obsługą wewnętrznego modułu GPS w smartfonie lub tablecie, istnieje możliwość połączenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS/GNSS, np. MobileMapper 300 lub SP60. Oprogramowanie mLas Inżynier doskonale współpracuje z odbiornikami zewnętrznymi, umożliwia także konfigurację połączenia NTRIP do pobierania poprawek, lub komunikację z dedykowanym dla odbiornika oprogramowaniem konfiguracyjnym (np. SPace w przypadku MobileMapper 300). Dzięki takiemu połączeniu, użytkownik może w oprogramowaniu mLas Inżynier na swoim smartfonie/tablecie, przy pomocy zewnętrznego odbiornika uzyskiwać duże wyższe dokładności pomiarów, nawet do pojedynczych centymetrów.

Wygodne pomiary

mLas Inżynier Pro umożliwia wykonywanie pomiarów w łatwy i wygodny sposób z wykorzystaniem zarówno samego odbiornika GPS/GNSS, jak i z pomocą dalmierza laserowego. Istnieje możliwość przygotowania własnej sesji pomiarowej, poprzez wgranie lub stworzenie warstw z listą atrybutów wraz z powiązanym słownikiem wartości. Poza standardowymi atrybutami tekstowymi i liczbowymi, dane możemy rozszerzyć także o zdjęcia, wideo lub notatki dźwiękowe.

Praca z Leśną Mapą Numeryczną

Aplikacja umożliwia wykorzystanie danych dostępnych w Leśnej Mapie Numerycznej, m.in. wyszukiwanie wydzieleń leśnych i podgląd opisów taksacyjnych. Możemy także przeglądać i wyszukiwać dane opisowe związane z gospodarką leśną (m.in. projekty i zatwierdzone plany, szacunki brakarskie, zlecenia, magazyn drewna, ewidencję czynności), pomagają w tym rozbudowane mechanizmy filtrowania i filtry domyślne. Dane które zmieniają się dynamicznie, mogą być w prosty sposób aktualizowane bez potrzeby wymiany całego projektu.

Dane online i offline

mLas Inżynier Pro 7 obsługuje dane wektorowe SHP i DXF oraz rastrowe, a także umożliwia wczytanie podkładów mapowych online i offline. Od wersji 7 możemy wczytać naraz cały katalog z danymi wektorowymi oraz usuwać warstwy grupowo. Przy połączeniu z Internetem możemy zdefiniować lub wykorzystać domyślnie zdefiniowane usługi WMS, TMS i WMTS. Styl wczytanych danych wektorowych można definiować w programie ręcznie lub poprzez klasyfikację na podstawie wartości wybranego atrybutu. Dla danych wektorowych dostępna jest także tabela atrybutów. W programie dostępnych jest wiele predefiniowanych usług WMS/WMTS, np. ortofotomapa i mapa topograficzna z Geoportalu, UMP-pcPL, Leśna Mapa Numeryczna, mapa gospodarcza, mapa drzewostanowa, mapa przeglądowa cięć, mapa siedliskowa, mapa ochrony ppoż., mapa ewidencyjna, a także nowe w wersji 7: mapa ewidencyjna z warstwami Banku Danych o Lasach, mapa przyrodnicza, mapa siedliskowa, mapa przeglądowa cięć wzbogacona o strefy.

Przydane narzędzia

Aplikacja wyposażona jest w funkcję nawigację do celu, umożliwiającą wygodne wyszukiwanie obiektów w terenie. W wersji 7 wprowadzono również funkcję TrackLog, umożliwiającą automatyczne zapisywanie przebywanej trasy. Ponadto, mLas Inżynier Pro posiada wbudowane narzędzia szybkiego pomiaru odległości i powierzchni, wyświetlania opisów wydzieleń (atrybuty wydzielenia i siedliska, warstwy drzewostanu z gatunkami, wskazówki gospodarcze, dane ewidencyjne, system planów, magazyn drewna), wyszukiwania obiektów po adresie leśnym, identyfikację obiektów, a także zaawansowane filtrowanie danych według kryterium opisu taksacyjnego, ewidencji, systemu planów lub magazynu drewna. Istnieje również możliwość udostępnienia lokalizacji użytkownika lub zdarzenia poprzez SMS lub wiadomość elektroniczną.

Zalecenia dla leśniczych

W wersji 7 pojawił się nowy moduł służący do wymiany zaleceń. Umożliwia on szybkie przesyłanie informacji opisowych pomiędzy pracownikami Nadleśnictwa. Każdy użytkownik ma przypisaną odpowiednią rolę, dzięki czemu zachowany jest kierunek i hierarchia przesyłanych zaleceń. Znacząco ułatwia to i przyspiesza pracę oraz komunikację pomiędzy pracownikami.

Obsługa notatek w terenie

Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie w prosty sposób notatek podczas pracy w terenie. Możemy zdefiniować treść notatki bez uwag, a także skorzystać ze słownika szablonów notatek. Notatki mogą być następnie wyświetlone, przefiltrowane i zapisane jako gotowy protokół w pliku XLS. Raport może być zapisany na urządzeniu lub przesłany na komputer przez połączenie Bluetooth i WiFi, e-mailem lub wgrany na Dysk Google.

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 7.1
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski
Interfejs użytkownika Menu hierarchiczne
Wymagania systemowe
System operacyjny Android 4.0.3 lub nowszy
Wymagania sprzętowe Procesor 1 rdzeń, 1 GHz, ekran 4", rozdzielczość 400x800, dostęp do internetu podczas instalacji
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe SHP, DXF
Dane rastrowe geoTIFF
Dane tekstowe i tabelaryczne b/d
Geobazy danych b/d
Serwisy mapowe online WMS (Web Map Service), WMTS; Predefiniowane WMS (Web Map Service) i WMTS - ortofotomapa i mapa topograficzna z Geoportalu, UMP-pcPL, Leśna Mapa Numeryczna, mapa gospodarcza, mapa drzewostanowa, mapa przeglądowa cięć, mapa siedliskowa, mapa ochrony ppoż., mapa ewidencyjna, mapa ewidencyjna z warstwami Banku Danych o Lasach, mapa przyrodnicza, mapa siedliskowa, mapa przeglądowa cięć wzbogacona o strefy
Projekty / mapy Leśna Mapa Numerycznaochrony, mapa ppoż.
Inne dane OSM
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania WGS 84, ETRS89/1992, WGS 84/Pseudo-Mercator
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania
Konwersja układów odwzorowania
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie"
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak

Wyświetlane dane GPS/GNSS Pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, PDOP, liczba satelitów
Konfiguracja odbiornika Wybór odbiornika (wewnętrzny, zewnętrzny) konfiguracja odbiornika zewnętrznego i konfiguracja NTRIP
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) tak (konfiguracja w programie lub obiór danych z już uwzględnionymi poprawkami)
Zbieranie surowych danych do post-processingu
Inne
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak
Formularze zbierania danych tak
Domyślne wartości dla danych przestrzennych b/d
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak (wykonywanie zdjęć podczas pomiarów i dodawanie zdjęć z pliku)
Narzędzia pomiarowe Pomiar odległości, pomiar powierzchni, współrzędne punktu
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych b/d
Etykiety danych  tak
Eksport tabeli atrybutów
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem Wymiana plików, Bluetooth
Zdalna synchronizacja danych (przez Internet) Dropbox, e-mail, Dysk Google
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych
Inne
Pozostałe funkcje
Widok 3D

Model TIN

Połączenia relacyjnych tabeli danych

Rasteryzacja
Orientacja rastra
Edycja danych tak
Przygotowanie i wydruk map oraz raportów
Inne Zalecenia dla leśniczych, notatki, opisy taksacyjne, Track Log