Mapit Spatial

Prosta aplikacja do pomiarów GIS

Opis

Maksymalna wydajność w zarządzaniu danymi przestrzennymi

Aplikacja Mapit Spatial została opracowana jako kontynuacja popularnego produktu Mapit GIS – kolektor danych i pomiary GPS, przejmując jego funkcjonalność. Całkowitej zmianie uległ sposób zarządzania danymi, co zaowocowało nowymi możliwościami dla użytkownika. Aplikacja została zaprojektowana w prosty i lekki sposób. Oparta jest na nowym standardzie OGC (Open Geospatial Consortium) dla danych przestrzennych o nazwie GeoPackage.

Bezpośrednio z poziomu aplikacji użytkownik ma dostęp do różnych źródeł danych w postaci plików .gpkg, a ich zawartość, zarówno warstwy wektorowe i rastrowe, mogą być zaprezentowane na mapie, a także edytowane.

Użytkownik ma również możliwość tworzenia z poziomu aplikacji nowych baz danych w standardzie GeoPackage, nowych warstw wektorowych, dodawania w warstwach pól o różnych typach danych, jak również ich usuwania. Istnieje możliwość łączenia ich z tzw. polami atrybutów, które zawierają definicję list wybieralnych pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, skanera kodów kreskowych, kodów QR itp. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszej stronie w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Zebrane dane mogą być dostępne natychmiast po skopiowaniu pliku bazy danych GeoPackage, z poziomu popularnych programów klasy GIS, jak np. QGIS. W oprogramowaniu tego typu mogą być poddane dalszej obróbce oraz różnym analizom. Dane te można także eksportować do innych popularnych formatów, jak np. geojson czy shapefile.

Aplikacja wspiera wiele lokalnych układów wsółrzędnych, użytkownik ma możliwość podania kodu EPSG dla lokalnego układu współrzędnych – konwersja dokonywana jest przy użyciu popularnej biblioteki PRJ4.

Mapit Spatial ma możliwość połączenia z dokładnymi systemami GNSS przez łącze TCP lub Bluetooth, pozwolając na uzyskanie wysokiej precyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mapit Spatial może być wykorzystany w wielu obszarach, w tym:

 • pomiary środowiskowe i ekologiczne,
 • pomiary leśne,
 • planowanie w leśnictwie i zarządzanie obszarami leśnymi,
 • pomiary i mapowanie siedlisk,
 • konstrukcja i projektowanie dróg,
 • pomiary geodezyjne i terenowe,
 • montowanie paneli słonecznych,
 • dekarstwo i ogrodzenia,
 • pomiary GPS i GNSS,
 • rybołówstwo i łowiectwo,
 • projektowanie tras i szlaków rowerowych
 • rolnicze dopłaty bezpośrednie i wiele innych

 

Jeśli Państwa praca ma związek z pozyskiwaniem danych przestrzennych, projektowaniem w dowolnej branży, pomiarami, jesteśmy pewni, iż znajdziecie w Mapit Spatial silne wsparcie w codziennych obowiązkach. W innych artykułach postaramy się przybliżyć Państwu możliwości aplikacji i sposoby jej wykorzystania. Z doświadczenia wiemy, iż wiele osób pracujących z danymi przestrzennymi nie uświadamia sobie, iż w zasięgu ręki znajdują się rozwiązania, które mogą całkowicie odmienić ich sytuację w terenie, przekształacając nawet zwykły smartfon w potężne narzędzie, które pozwoli zaoszczędzić czas, ułatwi i uprości pracę. Narzędzie, które wraz z upływem czasu, nabywanym doświadczeniem, odkrywaniem nowych sposobów jego wykorzystania, jak również w połączeniu z aplikacjami na komputer stacjonarny, może okazać się nie do przecenienia.

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 2.3.4Core
Typ oprogramowania Android
Licencjonowanie Licencja czasowa na 1 rok
Język aplikacji Polski, angielski i inne (do wyboru z poziomu menu)
Interfejs użytkownika Klasyczny interfejs systemu Android
Wymagania systemowe
System operacyjny b/d
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Dane wektorowe GeoPackage, SHP, DXF (tylko geometria), CSV
Dane rastrowe GeoPackage, TIFF, GEOTIFF, MBTiles
Dane tekstowe i tabelaryczne CSV, TXT
Serwisy mapowe online WMS, WFS
Projekty / mapy b/d
Inne dane  
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania > 14 000 zdefiniowanych układów dla całego świata, w tym obowiązujące w Polsce (1965, 1992, 2000, GUGIK-80, WGS84)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania b/d
Konwersja układów odwzorowania tak
Przeliczanie układów odwzorowania "w locie" tak
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej tak (możliwość wgrania geoidy w formacie GEO)
Obsługa odbiornika GPS/GNSS
Zbieranie danych przestrzennych przy użyciu odbiornika GPS/GNSS tak
Nawigacja do celu

tak (przez wybrany punkt, współrzędne, rekord danych)

Wyświetlane dane GPS/GNSS Widok nieba GPS/GNSS/SBAS, pozycja GPS (pozycja na mapie i współrzędne), wysokość, PDOP, HRMS, VRMS, liczba satelitów, rozwiązanie GNSS
Konfiguracja odbiornika Dostepna obsługa aplikacji różnych producentów
Obsługa poprawek (NTRIP, RTK) Poprzez dodatkową aplikację
Zbieranie surowych danych do post-processingu nie
Inne  
Pomiar GPS/GNSS
Obsługiwane geometrie Punkt, linia, poligon
Uśrednianie pozycji tak 
Formularze zbierania danych tak (wbudowany kreator formularzy)
Domyślne wartości dla danych przestrzennych dostępny eksport parametrów jakościowych pomiaru
Łączenie zdjęcia z tabelą atrybutów tak
Narzędzia pomiarowe Domiar biegunowy z punktu
Wyświetlanie i edycja danych
Wyświetlanie tabeli atrybutów tak
Edycja danych w tabeli atrybutów tak
Dodawanie/usuwanie rekordów tak
Dodawanie/usuwanie warstw tak 
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw wektorowych tak (edycja koloru, wypełnienia, symbolu, typu linii/wypełnienia)
Dostosowanie sposobu wyświetlania warstw rastrowych tak (edycja przezroczystości)
Etykiety danych  tak (możliwość dostosowania etykiet)
Eksport tabeli atrybutów tak
Informacje o obiekcie tak (możliwość zaznaczenia obiektu na mapie lub wybór z tabeli rekordów)
Zarządzanie danymi
Przesyłanie danych między odbiornikiem a komputerem Eksport z projektu do katalogu dedykowanego, przesyłanie danych przez Google Drive, Dropbox, OneDrive, FTP
Integracja z zewnętrznymi sensorami
Aparat fotograficzny tak
Dalmierz laserowy tak
Lokalizator instalacji podziemnych nie
Inne

 

Do pobrania

Najnowsza wersja programu Mapit Spatial do pobrania:

 

mapit spatial studio 90x90 Pobierz Mapit Spatial na urządzenia z systemem Android