Carlson SurvPC

Połącz w jeden zestaw instrumenty różnych producentów (Windows 10)

Opis

Innowacyjność spod znaku Carlson - teraz na Windows 10

Carlson SurvPC, program pomiarowy kompatybilny z systemem Windows 10, jako pierwsze na rynku pozwala geodetom na pracę w systemie ArcGIS® w interfejsie który dobrze znają. SurvPC wyświetla mapę Esri® i zapewnia dostęp do bazy danych. Cechy i atrybuty pomierzonych punktów są zapisywane do tej bazy i wyświetlane na mapie z odpowiednimi symbolami.

Wypełnia lukę

Pomiędzy geodetami a profesjonalistami GIS od zawsze istniała luka, a jedynym połączeniem pomiędzy obiema profesjami były pliki Shape. Od teraz, wykorzystując program Carlson SurvPC, geodeci mogą pracować na danych Esri® z wykorzystaniem znanego interfejsu i bez konieczności konwersji pomiędzy formatami.

Wolność wyboru

Własna konfiguracja kontroler/oprogramowanie jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Carlson SurvPC obsługuje szeroki zakres odbiorników GNSS RTK, tachimetrów, dalmierzy, a nawet sonarów do pomiarów hydrologicznych. Możesz wybrać swoją własną platformę roboczą: wytrzymały tablet do pomiarów terenowych lub wydajny laptop do biura.

Prosty w obsłudze

Carlson SurvPC został zaprojektowany do pracy w terenie bez względu na warunki. Przyjazny interfejs i duża klawiatura wirtualna zapewniają jeszcze łatwiejszą obsługę.

Współpraca z Esri

Mapy Esri® i rysunki MicroStation® są zaskakująco wyraźne i dobrze widoczne w terenie. W obu przypadkach program SurvPC nie dokonuje konwersji, a użytkownik pracuje na oryginalnych mapach mogąc identyfikować poszczególne elementy mapy i modyfikować je przy użyciu tradycyjnych metod snapowania. Geodeci mają dostęp do map Esri® przedstawiających granice administracyjne, granice wodne, infrastrukturę i inne, a SurvPC automatycznie pobiera mapę ze wszystkimi powiązanymi atrybutami. Nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe przygotowanie - silnik Esri® wczytuje i zapisuje dokumenty Esri® mxd pozwalając na edycję danych bezpośrednio w formacie Esri®. Umożliwia to geodetom i specjalistom GIS efektywną pracę w jednolitym systemie dla różnych klientów.

 

Funkcjonalny moduł hybrydowy: Hybrid+

W pełni nowy moduł Hybrid+ łączy moc pomiarów GNSS i tachimetrami zrobotyzowanymi zapewniając najbardziej niezawodny i najszybszy sposób pomiarów hybrydowych:

 • Łącz i dopasowuj do siebie tachimetry robotyczne i odbiorniki GNSS różnych marek
 • GPS Search to najszybsza metoda wyszukiwania lustra podczas pomiarów hybrydowych
 • Follow Me utrzymuje tachimetr tam gdzie potrzebujesz, poprzez ciągłe śledzenie pozycji GNSS
 • Smart Lock wykrywa gdy zwalniasz aby wykonać pomiar i automatycznie blokuje się na pryzmacie
 • Smart Staking zapewnia wskazówki tyczenia z odbiornika GNSS podczas gdy tachimetr jest niewidoczny, aby potem zablokować się z powrotem na lustrze gdy odnajdziesz punkt
 • wszystkie podstawowe funkcje, niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem pomiarowym
 • Backup Tracking – w momencie gdy tachimetr straci połączenie z pryzmatem, program automatycznie wyświetli pozycję GNSS
 • Sensory GNSS współpracują z tachimetrem dzięki czemu możesz korzystać z pomiarów w wychyleniu tyczki podczas pomiarów hybrydowych

 

Najważniejsze cechy Carlson SurvPC:

 • pełna obsługa instrumentów mechanicznych
 • szerokie możliwości pozyskiwania danych
 • tyczenie z punktu bazowego
 • podstawowe funkcje COGO (odwrotności, przecięcia, poligony, obszary i inne)
 • podstawowe funkcje obliczeń krzywych
 • wszystkie podstawowe funkcje, niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem pomiarowym
 • zaawansowane opcje COGO i obliczeń krzywych (włącznie z offsetami stanowisk)
 • uśrednianie położenia punktów, narzędzia spiral
 • zaawansowane opcje tyczenia (w tym tyczenie z offsetem i tyczenie z wykorzystaniem NMT)
 • kompletne narzędzia do tyczenia infrastruktury drogowej
 • wszystkie funkcje, związane z obsługą odbiorników GPS/GNSS
 • specjalne programy pozyskiwania danych, wyposażone w łatwy w użyciu kreator, prowadzący użytkownika "krok po kroku"
 • zaawansowane opcje odwzorowań oraz kalibracji
 • wsparcie dla wszystkich procedur GNSS
 • wsparcie dla pomiarów RTK, pomiarów statycznych oraz postprocessingu kinematycznego


Program jest standardowo oferowany razem z odbiornikiem Carlson BRx7 oraz ze wszystkimi kontrolerami firmy Carlson.

Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna
Informacje podstawowe
Aktualna wersja 6.1
Typ oprogramowania Mobilne
Licencjonowanie Licencja przypisana do urządzenia
Język aplikacji Polski, angielski i inne (do wyboru przy instalacji)
Interfejs użytkownika Podgląd mapy, przyciski szybkiego wyboru, ekran główny, edytowalne menu, status baterii
Wymagania systemowe
System operacyjny Windows 10
Wymagania sprzętowe b/d
Obsługiwane formaty danych
Formaty plików CR5, RAW, TXT, CSV, LandXML, JobXML, CR5, DXF, DWG, GDN, SHP, JPG, TIFF
Punkty osnowy tak
Kopia zapasowa tak
Możliwość wymiany danych "w chmurze" tak
Układy odwzorowania
Obsługiwane układy odwzorowania Układy dla całego świata, w tym obowiązujące w Polsce (1992, 2000, WGS84)
Dodawanie własnych/lokalnych układów odwzorowania tak
Konwersja układów odwzorowania tak
Wczytywanie geoidy niwelacyjnej tak
Funkcje
Projekty Edycja punktów polilinii, elementów trasy, autolinia, widok danych RAW, DTM, zarządzanie warstwami, kalkulator i konwersja jednostek
Pomiar TS

Nawiązanie, pomiar pikiet, szybki pomiar pikiet, repetycyjny, wielokrotny, mimośrodowy odległość/kąt, narożnik i 2 linie, narożnik i kąt, narożnik i mimośród, narożnik i płaszczyzna, pomiar z dwóch końców, wcięcie, wysokość z odległości, punkt kontrolny, obserwacje słońca, zdalna kontrola, skanowanie powierzchni, obsługa Bluetooth

Tyczenie Szybkie, tyczenie spadków, w trybie 2D i 3D, jednoosobowe, punktów/listy punktów, linii/polilinii, domiarów, spadków z linii lub punktu, do linii i domiaru, do klotoidy i domiaru, do łuku i domiaru, DTM, określenie stanowiska, kolejny punkt, spadek z punktu, stanowisko, raport tyczenia
Zadania odwrotne Różne rodzaje
COGO

Punkt na kierunku, przecięcie, domiar linii/punktów, kąt z 3 punktów, powierzchnia, rozwiązanie trójkątne, sprawdzanie mapy, zdefiniowana powierzchnia, HD/VD z/do SD/ZA, stanowisko i domiar

Krzywe Rozwiązanie łuku, wierzchołek i styczne, trzy punkty łuku, punkt promienia, styczna do okręgu, tyczenie łuku, poligon na łuku, tyczenie paraboli, pochylenie, tyczenie klotoidy, poligon na klotoidzie
Drogi Tworzenie/edycja/zapis szablonów i elementów trasy, dodawanie wysokości i krawędzi do dróg, tyczenie dróg, import z LandXML Roads
Dopasowanie

Skala, przesunięcie, obrót, wyrównanie 

Widoki mapy Aktywne podkłady mapowe DXF (kolory, warstwy, wybór obiektów do pomiaru); aktywna mapa pomiaru (pomiar punktów, zarządzanie liniami, inwersja punktu do punktu/linii/obiektu, wstawianie punktu, tyczenie do punktu lub obiektu, wyświetlanie poprzednich wyników); wyświetlanie punktów pomiarowych (nawiązanie, stanowisko, odbiornik bazowy, odbiornik ruchomy, tyczka)
Pomiar GNSS
Konfiguracja GSM tak 
Konfiguracja radiomodemu 

tak 

Menedżer połączeń sieciowych tak
Konfiguracja odbiornika bazowego/ruchomego tak
Punkty transformacji lokalnej 

tak

Pomiar punktów i linii z atrybutami tak 
Postprocessing tak 
Wyrównanie z użyciem punktów lokalnej transformacji 

tak

Tyczenie GNSS tak

Powyższa specyfikacja dotyczy wersji GNSS. Różnice między wersjami w tabeli w broszurze do pobrania.