NTRIP & DIRECT-IP

Podstawowe poprawki DGNSS dla decymetrowych dokładności

Opis

Podstawowe poprawki

NTRIP & DIRECT-IP jest podstawową opcją, umożliwiającą pobieranie poprawek obserwacyjnych przez Internet. Dane są transmitowane do odbiornika z użyciem wbudowanego modemu GPRS i zainstalowanej karty SIM. Po skonfigurowaniu połączenia z siecią ASG‑EUPOS, możemy korzystać z oferowanych przez nią serwisów KODGIS i NAWGIS. Dzięki temu realna dokładność pomiarów w czasie rzeczywistym wzrasta do ok. 0,5 metra.

Konfiguracja odbiornika

Wszystkie czynności konfiguracyjne wykonuje się w programie GNSS Toolbox. Z poprawek możemy korzystać w dowolnym oprogramowaniu, zainstalowanym na odbiorniku, a wyznaczona pozycja będzie automatycznie uwzględniała pobrane korekty.

Opcja dostępna dla odbiorników:

  • MobileMapper 120
  • MobileMapper 120 TotalGIS
  • MobileMapper 220 (zainstalowana domyślnie)
  • MobileMapper 100
  • MobileMapper 100 TotalGIS
  • MobileMapper 200 (zainstalowana domyślnie)
  • ProMark 120
  • ProMark 100
  • ProMark 220 (zainstalowana domyślnie)
  • ProMark 200 (zainstalowana domyślnie)