GNSS L2

Częstotliwość L2 dla GPS i GLONASS

Opis

Zainstalowanie opcji GNSS L2 pozwala na odbiór sygnału na obu częstotliwościach – zarówno dla  satelitów systemu GPS jak i GLONASS (pod warunkiem, że opcja GLONASS jest aktywna). Dzięki  takiemu rozwiązaniu skraca się czas inicjalizacji odbiornika. Rośnie również dokładność obserwacji, których wyniki stają się praktycznie wolne od wpływu refrakcji jonosferycznej.

Opcja dostępna dla odbiorników:

 • MobileMapper 120
 • MobileMapper 120 TotalGIS
 • MobileMapper 220 (zainstalowana domyślnie)
 • MobileMapper 100
 • MobileMapper 100 TotalGIS
 • MobileMapper 200 (zainstalowana domyślnie)
 • ProMark 120
 • ProMark 100
 • ProMark 220 (zainstalowana domyślnie)
 • ProMark 200 (zainstalowana domyślnie)
 • ProMark 800 (zainstalowana domyślnie)
 • ProMark 500 (zainstalowana domyślnie)
 • SP80 (zainstalowana domyślnie)