Ubezpieczenie w PZU SA

Nowy sprzęt można ubezpieczyć PZU SA, który przygotował specjalną ofertę ubezpieczenia dla firm geodezyjno-kartograficznych. Wszelkie formalności związane z ubezpieczeniem załatwią za Ciebie nasi konsultanci. W celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej skontaktuj się z naszymi przedstawicielami.
tel: +48 12 200-22-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z ubezpieczeniem w PZU SA.

PZU SA czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Forma prawna:

PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku - tekst jednolity DzU z 1996 r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

Informacje rejestrowe:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

 • stacjonarny i przenośny sprzęt pomiarowy (odbiorniki GNSS, tachimetry, oprogramowanie) eksploatowany nie dłużej niż 10 lat

Uwaga! Zgłoszone do ubezpieczenia mienie musi stanowić wyłączną własność Ubezpieczonego oraz powinno być wykorzystywane do prowadzenia działalności geodezyjno-kartograficznej.

*nie ma możliwości ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach leasingu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy leasing został już spłacony).

Zakres ubezpieczenia może mieć charakter podstawowy lub rozszerzony.

A. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zaistniałe na terytorium RP, które polegają na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny.

Pozwala na ubezpieczenie się od szkód, które mogą powstać w wyniku*:

 • zdarzeń losowych
 • - np. upadku sprzętu, błędu w obsłudze, pożaru, wybuchu, działań wody, wad materialnych etc.
 • kradzieży z włamaniem z lokalu, z pojazdu, rabunku i dewastacji
 • eksploatacji sprzętu przez pracowników i osób trzecich
 • działalności kopalni lub zakładu górniczego
 • transportu
 • - realizowanego przez Ubezpieczonego lub osobę powołaną
 • szkód materialnych
 • - powstałych w wyniku np. użytkowania sprzętu zastępczego, dzierżawy, leasingu lub najmu urządzeń zastępczych etc.

B. Rozszerzony zakres ubezpieczenia daje możliwość włączenia do ubezpieczenia*:

 • ryzyka kradzieży zwykłej
 • szkód zaistniałych na terenie Europy lub Świata.

*Uwaga! Powyższe dane mają charakter informacyjny. Szczegółowe informacje na temat tego, co zawiera ubezpieczenie znajduje się w OWU (kliknij, aby przeczytać)

Składka Zakres
Składka w zakresie podstawowym za ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania Obejmuje ubezpieczenie od m.in. zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, dewastacji, eksploatacji sprzętu, działalności kopalni i zakładu górniczego, transportu, szkód materialnych.
Składka za ubezpieczenie kosztów dodatkowych Ubezpiecza od kosztów dodatkowych poniesionych wskutek np. szkody materialnej tj. wynajęcie sprzętu.
Składka dodatkowa za możliwość rozszerzenia ochrony o kradzież zwykłą Obejmuje ubezpieczenie od kradzieży podczas pomiarów w terenie.
Składka dodatkowa za możliwość rozszerzenia ochrony o szkody zaistniałe poza terenem RP Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na teren Europy lub Świata.

W celu dokonania wyceny ubezpieczenia dla składki, która Cię interesuje - skontaktuj się z naszym konsultantem.