Pix4Dfields (licencja komercyjna i edukacyjna)

Do zastosowań fotogrametrycznych w rolnictwie precyzyjnym

Opis

Pix4Dfields do zastosowań fotogrametrycznych

Firma Pix4D wprowadza na rynek pierwszy w pełni dedykowany produkt o nazwie Pix4Dfields do zastosowań fotogrametrycznych w rolnictwie precyzyjnym. Opracowany we współpracy z rolnikami, agronomami i hodowcami program znakomicie nadaje się do analizy indeksów wegetacyjnych w oparciu o zdjęcia wykonane z pokładu bezzałogowych statków powietrznych.

Pix4Dfields zawiera 9 gotowych algorytmów do generowania indeksów wegetacyjnych między innymi: NDVI, GNDVI, LCI czy NDRE, ponadto wbudowany kalkulator umożliwia użytkownikowi obliczanie wskaźników w oparciu o własne oryginalne formuły. Unikalne indeksy mogą być tworzone w zależności od dostępnych pasm z importowanych obrazów, zarówno tych wykonanych przy pomocy kamer wielospektralnych (B, G, R, RedEdge, NIR), kamer modyfikowanych (NIR), jak i kamer światła widzialnego R,G,B.

Intuicyjny interfejs w Pix4Dfields

Pulpit nawigacyjny wyposażony w wygodny i intuicyjny interfejs pozwala na analizę zobrazowań natychmiast po zakończeniu misji. Autorzy oprogramowania Pix4Dfields zadbali o to, aby użytkownik mógł wykonać cały projekt w jednym miejscu. Projekty można pogrupować według lokalizacji, typu i rozmiaru gospodarstwa, profilu klienta, rodzaju lub odmiany upraw oraz technologii produkcji. Każdemu projektowi można nadać unikalną sygnaturę wraz z opisem obiektu widoczną w panelu menadżera. Adnotacje w wybranych punktach map indeksów wegetacyjnych pozwalają na dokładniejszą diagnozę kluczowych miejsc.

pix4dfields

Funkcjonalność Pix4Dfields

Funkcjonalność aplikacji Pix4Dfields opiera się na sześciu modułach. Pierwszy z nich obejmuje procedurę gromadzenia materiału zdjęciowego za pomocą aplikacji „Pix4DCapture” rekomendowanej do kontrolowania lotu pod kątem optymalnego odwzorowania rzeczywistych warunków terenowych. W drugim module Pix4Dfields „Przetwarzanie” użytkownik dokonuje sortowania i katalogowania zbiorów zdjęć w repozytorium lokalnym bądź w chmurze. Moduł „Rozpoznawanie” pozwala na generowanie map pokrycia terenu, precyzyjnej ortomozaiki, map indeksów wegetacyjnych czy mapy nawożenia dla wybranego obszaru lub jego fragmentu. Moduł „Analiza” w Pix4Dfields oferuje narzędzia do porównania warstw, analizy zmienności przestrzennej i czasowej plonów oraz analizy trendu.

Pix4Dfields do zastosowań fotogrametrycznych

W Pix4Dfields niezwykle przydatne narzędzia umieszczono w zakładce „Strefy” oraz „Rekomendacje”. W pierwszym przypadku oprogramowanie Pix4Dfields przeprowadza analizę agregacyjną w efekcie użytkownik uzyskuje warstwę poligonów w gradiencie odpowiadającym zadeklarowanemu przedziałowi liczbowemu wskaźnika wegetacyjnego. W drugim przypadku zalecenia hodowlane dotyczące fertygacji oraz dawkowania nawozów potrzebnych do produkcji wybranego rodzaju upraw. Ten moduł należy traktować jako narzędzie do optymalizacji produkcji rolniczej i planowania zabiegów ochronnych.

Dane wyjściowe w postaci map oraz tabel można wyeksportować do specjalistycznych programów analizy plonów z grupy „Agrotechnology” dzięki uniwersalnym i standardowym formatom plików. Dzielenie się wynikami i udostępnianie produktów analiz Pix4Dfields nigdy nie było tak proste.

Pix4Dfields do zastosowań fotogrametrycznych

Kompatybilny z DJI Phantom 4 Multispectral

Pix4Dfields jest pierwszym oprogramowaniem, które wspiera DJI Phantom 4 Multispectral.

 

Rodzaje licencji

Pix4Dfields

Pix4Dfields - licencje komercyjne

1

Pix4Dfields - Perpetual, licencja permanentna, pływająca, komercyjna

 • Licencja komercyjna;
 • Licencja pływająca; licencja przypisana do użytkownika lub organizacji;
 • Możliwość użycia na 1 urządzeniu;
 • Nieograniczona w czasie;
 • Aktualizacje i wsparcie jest bezpłatne przez pierwszy rok od daty zakupu;
 • Możliwość wykupienia przedłużenia aktualizacji i serwisu o 1 rok; (zamówienie musi być złożone do 1 roku od aktywacji licencji)
 • Brak możliwości przetwarzania danych w chmurze Pix4D;
 • Licencja jest w pełni kompatybilna z aplikacją do planowania misji - Pix4Dcapture.

2

Pix4Dfields – roczna licencja roczna, pływająca, komercyjna

 • Licencja komercyjna;
 • Licencja pływająca; instalacja Desktop;
 • Subskrypcja miesięczna lub roczna;
 • Aktualizacje i wsparcie jest bezpłatne przez czas trwania subskrypcji;
 • Możliwości przetwarzania danych w chmurze Pix4D (2500 zdjęć lub 20 projektów / miesiąc);
 • Możliwość wizualizacji i udostępniania produktu końcowego w chmurze;
 • Licencja jest w pełni kompatybilna z aplikacją do planowania misji i pozyskiwania danych przy pomocy BSP - Pix4Dcapture.

3

Pix4Dfields - miesięczna licencja miesięczna, pływająca, komercyjna

Pix4Dfields – licencje edukacyjne

4

Pix4Dfields – roczna licencja edukacyjna, pływająca, niekomercyjna

 • Licencja do zastosowań edukacyjnych i badawczych; wyłącznie do użytkowania niekomercyjnego;
 • Licencja pływająca; instalacja Desktop;
 • Subskrypcja roczna;
 • Aktualizacje i wsparcie jest bezpłatne przez czas trwania subskrypcji;
 • Możliwości przetwarzania danych w chmurze Pix4D (2500 zdjęć lub 20 projektów / miesiąc);
 • Możliwość wizualizacji i udostępniania produktu końcowego w chmurze;
 • Licencja jest w pełni kompatybilna z aplikacją do planowania misji i pozyskiwania danych przy pomocy BSP - Pix4Dcapture.

5

Pix4Dfields - Perpetual, licencja edukacyjna, niekomercyjna, permanentna, pływająca

 • Licencja do zastosowań edukacyjnych i badawczych; wyłącznie do użytkowania niekomercyjnego;
 • Licencja pływająca; licencja przypisana do użytkownika lub organizacji;
 • Możliwość użycia na 1 urządzeniu;
 • Nieograniczona w czasie;
 • Aktualizacje i wsparcie jest bezpłatne przez pierwszy rok od daty zakupu;
 • Możliwość wykupienia przedłużenia aktualizacji i serwisu o 1 rok; (zamówienie musi być złożone do 1 roku od aktywacji licencji)
 • Brak możliwości przetwarzania danych w chmurze Pix4D;
 • Licencja jest w pełni kompatybilna z aplikacją do planowania misji - Pix4Dcapture.