Agisoft Metashape (licencja komercyjna, pływająca)

Wiele możliwości zawarte w jednym oprogramowaniu

Opis

sklep promocje duzy p4rtk

Agisoft Metashape (dawniej Agisoft PhotoScan)

Agisoft Metashape jest dostępny na licencji:

Ten opis dotyczy licencji Agisoft Metashape do celów komercyjnych, dla wszystkich płatnych projektów i działań, bez ograniczeń. Dostępna w wersjach Stand-Alone i Floating License.

Agisoft Metashape - Doświadczenie i wiedza zawarte w jednym oprogramowaniu

Założona w 2006 roku innowacyjna firma badawcza skupiająca się na technologii wizualizacji komputerowej, dzięki wieloletniej pracy badawczo-rozwojowej, Agisoft LLC zdobył wiedzę z zakresu algorytmów przetwarzania obrazu, a techniki fotogrametrii cyfrowej wyznaczają kierunek rozwoju. Ich celem było wdrożenie nowej technologii do różnego rodzaju zadań przemysłowych i społecznych w celu stworzenia przystępnych metod badań i dokumentacji. Firma Agisoft może poszczycić się tym, iż jest jednym z pionierów w dziedzinie cyfrowych rozwiązań dla fotogrametrii.

Agisoft Metashape to niezależne oprogramowanie, które wykonuje fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych i generuje przestrzenne dane 3D.

Mądrze wdrożona technika fotogrametrii cyfrowej, wymuszona komputerowymi metodami wizyjnymi, tworzy inteligentny system przetwarzania, który jest niezwykle intuicyjny. To sprawia, że jest on odpowiedni zarówno dla osób które nie miały zbyt dużej styczności z dziedziną fotogrametrii, jak i dla specjalistów którzy potrzebują zaawansowanych narzędzi do rozwiązywania konkretnych zadań z różnymi typami danych i mają pełną kontrolę nad dokładnością wyników.

Oprogramowanie Agisoft Metashape jest autonomicznym oprogramowaniem do obróbki zdjęć, automatycznego generowania gęstych chmur punktów, teksturowania modeli, a także tworzenia wysokiej rozdzielczości ortofotomap z nadanymi georeferencjami. To wszystko jest możliwe do wykonania w bardzo szybki sposób (w ciągu kilku minut, godziny) dzięki najnowocześniejszej technologii opracowanej przez Agisoft, gwarantując przy tym niezwykle dokładny rezultat.

Agisoft Metashape jest w stanie przetworzyć tysiące zdjęć lokalnie i bez potrzeby przekazywania danych na zewnątrz firmy co pozwoli zachować poufność danych.

Opis Funkcji Agisoft Metashape Professional

Triangulacja

 • Przetwarzanie różnych typów zdjęć: powietrzny (nadir, skośny), z bliskiej odległości
 • Wsparcie projektów wielo-aparatowych
 • Autokalibracja, wsparcie dla fotografii fisheye i sferycznych

Chmura punktów, edycja i klasyfikacja

 • Edycja modelu dająca niezwykle dokładne wyniki
 • Klasyfikacja punktów w celu dostosowania odbudowy geometrii
 • Eksportowanie plików .LAS, umożliwiające klasyczne przetwarzanie danych punktowych

Eksport DEM

 • Numeryczny Model Powierzchni i/lub Terenu w zależności od projektu
 • Georeferencja na podstawie metadanych EXIF/rejestru lotu: Dane GPS/GCP
 • Wsparcie dla rejestru układów współrzędnych: WGS84, UTM, itp.

Georeferencja

 • Georeferencja ortomozaiki: format GeoTIFF najbardziej kompatybilny z GIS; .KML przy użyciu z Google Earth
 • Eksportowanie w częściach bardzo dużych projektów
 • Poprawa kolorów w celu ujednolicenia struktury

Pomiary: dystans, obszar, objętość

 • Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości
 • Dla uzyskania szczegółowych informacji efekty pracy w programie Agisoft Metashape (Agisoft PhotoScan) mogą być płynnie przenoszone do innych oprogramowań dzięki wielu formatom eksportowym

Modelowanie 3D

 • Wykorzystanie w wielu aspektach: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie, itd.
 • Bezpośrednie przesyłanie do zasobów Verold i Sketchfab oraz eksportowanie ich do popularnych formatów

Wielowarstwowe przetwarzanie zdjęć

 • Przetwarzanie zdjęć NIR/ RGB/termicznych/wielospektralnych
 • Szybka rekonstrukcja
 • Wielokanałowe generowanie materiałów w celu obliczenia wskaźników wegetacyjnych (NDVI) i możliwość eksportu

Agisoft Metashape Professional Edition wspiera następujące formaty:

 • Wejściowe: TIFF, JPEG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO)
 • Wyjściowe: OBJ, PLY, VRML, COLLADA, Universal 3D, FBX, 3DS, PDF

Floating License (licencja pływajaca)

Wybierając tą licencję mamy możliwość instalacji programu i uruchomieniu go w dowolnym momencie na tylu jednostkach na ile został wykupiony ten rodzaj licencji. Wyznaczamy jeden komputer do instalacji programu licencjonowania, który zarządza dystrybucją licencji w sieci komputerów dla których został zainstalowany program. Floating License jest dostępna wyłącznie dla Agisoft Metashape Professional Edition zarówno w wersji komercyjnej jak i edukacyjnej

Funkcje PhotoScan Pro PhotoScan Standard
Triangulacja fotogrametryczna
Gęsta chmura punktów: tworzenie i edycja
Modelowanie 3D: tworzenie i teksturowanie
Panoramy: łączenie sferycznych obrazów
Triangulacja: obsługa fotografii fisheye i sferycznych -
Gęsta chmura punktów: klasyfikacja -
Eksport DEM (Cyfrowego Modelu Wysokościowego) -
Georeferencja: eksportowanie ortomozaiki -
Pomiary: odległości, powierzchnie, objętości -
Wsparcie GCP (naziemnych punktów kontrolnych) -
Autodetekcja sygnałów kodowanych i niekodowanych -
Wielospektralne obrazowanie: przetwarzanie -
Modelowanie 4D dla scen dynamicznych -
Skryptowanie Pythonem -
Przetwarzanie w sieci -

Do pobrania

agisoft-photoscanAgisoft Metashape 1.4.4 - Windows x64 - wersja demo (brak możliwości zapisania danych)

agisoft-photoscanAgisoft Metashape 1.4.4 - Windows x32 - wersja demo (brak możliwości zapisania danych)

agisoft-photoscanAgisoft Metashape 1.4.4 - Mac OS - wersja demo (brak możliwości zapisania danych)

agisoft-photoscanAgisoft Metashape 1.4.4 - Linux - wersja demo (brak możliwości zapisania danych)

Aby otrzymać wersję Trial oprogramowania - wyślij zgłoszenie przez stronę producenta oprogramowania