10% rabatu na szkolenie z Zastosowania dronów w rolnictwie

Zarejestruj się na najbliższe szkolenie z Zastosowania dronów w rolnictwie, które odbędzie się 14 – 15 listopada w Krakowie, a otrzymasz 10% rabatu.

drony w rolnictwie

Szkolenie z Zastosowania dronów w rolnictwie ma na celu przedstawienie wiedzy ogólnej na temat możliwości zastosowania dronów w rolnictwie. Dodatkowo absolwent nauczy się jak wykorzystywać zobrazowania multispektralne z pokładu BSP w diagnostyce upraw rolnych, nabędzie umiejętności przetworzenia danych pozyskanych przy pomocy sensorów optycznych. Dodatkowo podczas szkolenia zostanie przedstawiona podstawowa wiedza z zakresu diagnostyki szaty roślinnej, identyfikacji zagrożeń ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, czy też obliczania aparatu asymilacyjnego oraz szacowania wielkości biomasy.