Przegląd metod teledetekcyjnych w leśnictwie

Razem z firmą MicaSense opracowaliśmy materiał, który jest poświęcony wykorzystaniu sensorów wielokanałowych w diagnostyce stanu zdrowotnego drzew oraz w ochronie lasu. W materiale znajdują się kompletne informacje o korzyściach z obrazowania wielospektralnego i przykłady zastosowań.

PDF do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu dla Lasów Państwowych – Drony w pierwszym artykule pt. „Przegląd metod teledetekcyjnych w leśnictwie”.

przeglad metod teledetekcyjnych w lesnictwie