Szkolenia online (tryb zdalny). VLOS, BVLOS, fotogrametria niskiego pułapu, teledetekcja multispektralna z BSP

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o szkolenia ONLINE (w trybie zdalnym) z zakresu VLOS, BVLOS, fotogrametrii niskiego pułapu – Pix4Dmapper i teledetekcji multspektralnej z BSP – Pix4Dmapper i Pix4Dfields. Podnieś swoje kompetencje, nie wychodząc z domu! Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy że posiadasz urządzenie stacjonarne (komputer, laptop) lub przenośne (smartfon, tablet). Nową ofertę szkoleń online można znaleźć na stronie Ośrodka Szkoleniowego NaviGate w zakładce Szkolenia online.

baner slider geosklep

UAVO VLOS (do 5 kg / do 25 kg) (Szkolenie online)

Szkolenie, przygotowujące do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora drona w zasięgu wzroku, składa się z części teoretycznej (w trybie zdalnym) i praktycznej (w trybie stacjonarnym). Część praktyczna odbywa się indywidualnie w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu lub Chorzowie w terminie uzgodnionym z instruktorem NaviGate. Podczas szkolenia online VLOS uczestnik ma zagwarantowaną pomoc zdalną instruktora.

UAVO BVLOS (do 5 kg / do 25 kg) (Szkolenie online)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora drona do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Szkolenie składa się z części teoretycznej (w trybie zdalnym) i praktycznej (w trybie stacjonarnym, indywidualnej), która odbywa się w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu lub Chorzowie.

Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper (Szkolenie online)

Szkolenie zdalne, na którym kursant poznaje zastosowanie dronów w fotogrametrii niskiego pułapu. Szkolenie jest rekomendowane specjalistom z branż tj. geodezja, budownictwo, energetyka, leśnictwo, rolnictwo, archeologia oraz ochrona środowiska.

W trakcie szkolenia online z fotogrametrii niskiego pułapu zapewniamy wysokowydajne komputery wraz z oprogramowaniem. Kursant wykorzystując platformę e-learningową i dane do logowania łączy się zdalnie z komputerem szkoleniowym w firmie NaviGate.

Teledetekcja multispektralna z BSP - Pix4Dmapper i Pix4Dfields

Jest to kompleksowe szkoleniu online z teledetekcji multispektralnej z bezzałogowych statków powietrznych, gdzie przedstawiamy zastosowanie kamer multispektralnych (MSC) oraz oprogramowania fotogrametrycznego Pix4Dmapper i Pix4Dfields. Szkolenie jest polecane osobom, które chcą poznać możliwości i zastosowanie kamer multispektralnych (MSC) oraz oprogramowania fotogrametrycznego Pix4Dmapper i Pix4Dfields w diagnostyce upraw, zdrowotności drzewostanów oraz analizie szaty roślinnej.