Ocena stanu uprawy kukurydzy za pomocą DJI Phantom 4 Multispectral

Za pomocą bezzałogowego statku powietrznego DJI Phantom 4 Multispectral nasz specjalista wykonał ocenę stanu uprawy kukurydzy na glebie brunatnej. Analizę przeprowadził w oparciu o informacje, które zostały zawarte na mapach reflektancji opracowanych w kanałach widmowych B, G, R, RedEdge, NIR oraz na mapie RGB. Studium przypadku znajduje się na GeoBlogu.

dji phantom 4 multispectral