Drony w diagnostyce i monitoringu środowiska. Studium przypadku

  • Drukuj

Czy technologia UAV/UAS w połączeniu z możliwościami cyfrowego przetwarzania obrazu jest skutecznym narzędziem, które wspiera diagnostykę i monitoring środowiska? Nasz specjalista sprawdził to w trakcie oceny stanu zdrowotnego drzewostanu iglastego na siedlisku lasu mieszanego świeżego w Leśnictwa Jelna. Wyniki zostały opublikowane na naszym GeoBlogu.

drony diagnostyka i monitoring srodowiska

Analiza została przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte na mapach reflektancji w zakresie bliskiej podczerwieni oraz wybranych zakresów promieniowana widzialnego. Do testów użyto kamery multispektralnej MicaSense Altum, bezzałogowego statku powietrznego DJI Matrice 210 i oprogramowania Agisoft Metashape.

Studium przypadku zostało opublikowane na GeoBlogu firmy NaviGate.