Uchwyt typu pistolet do rejestratora Datalogic Memor 10

Uchwyt typu pistolet do rejestratora Datalogic Memor 10
Uchwyt typu pistolet do rejestratora Datalogic Memor 10.